TECHNICKÉ PARAMETRE

➤ Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,042 W / mK  

➤ Trieda horľavosti: E s1, d0 / Bs1, d0 (BKZ in CH 5,3)  

➤ Teplota vzplanutia: 570° C – 600° C  

➤ Faktor difúzneho odporu: 1 – 2  

➤ Objemová hmotnosť: 17-25 kg/m3, podľa typu použitia  

TECHNICKÉ PARAMETRE NA STIAHNUTIE